De Stichting European Uro-Oncology Group (EUOG) is een organisatie met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met kwaadaardige tumoren van het urogenitale gebied. De Stichting EUOG beoogt een bijdrage te leveren aan klinische excellentie door onderzoek en het verspreiden van kennis over uro- oncologische maligniteiten in het belang van de patiënt en samenleving te stimuleren. De participanten van het netwerk aangesloten bij de bestaan onder meer uit medische specialisten van academische en niet-academische centra in Nederland en andere Europese landen.

De EUOG heeft als missie het verrichten, bevorderen en coördineren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van uro-oncologie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De EUOG beoogt dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van (klinisch) onderzoek en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Daarnaast staat verspreiding van kennis centraal in de missie van de EUOG. De EUOG biedt een platform voor medici en wetenschappers met interesse voor en expertise op het gebied van urogenitale tumoren, waar uitwisseling van kennis en ervaring plaats vindt en nieuwe inzichten ontstaan. Door de synergie van verschillende disciplines ontwikkelen zich nieuwe ideeën voor specifiek onderzoek. Om het contact tussen de medische specialisten en wetenschappers te bevorderen, en de kennis te vergroten, organiseert de EUOG bijeenkomsten om interactie en samenwerking tussen experts binnen Nederland en andere landen in Europa maar ook daarbuiten te bevorderen.

De EUOG verricht werkzaamheden op het gebied van uitvoer van projecten en klinisch onderzoek, waarbij het focus ligt bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom, en kanker van de hogere urinewegen ook wel afgekort tot UTUCs (“upper tract urothelial carcinomas”).

In Nederland worden studies verricht naar prostaatkanker waarbij de vraagstelling is of twee nieuwe methodes van beeldvorming, te weten PET-CT en Whole Body MRI (WB MRI), geschikter zijn in het voorspellen van een gunstige reactie (response) op een androgeen-receptor blokkerend geneesmiddel en/of ook geschikter zijn dan de conventionele methodes van serumbepaling van prostaat specifiek antigen (PSA als diagnostische test) en de skeletscintigrafie. Tevens worden circulerende tumorcellen uit bloed van de patiënt geïsoleerd en onderzocht of deze test meer accuratesse heeft om bovengenoemde eindpunten vast te stellen.

Recentelijk is er een klinische studie gestart bij kanker van de hogere urinewegen ook wel genaamd UTUCs (upper tract urothelial carcinomas) waarbij het nut op ziektevrije overleving na pre- of postoperatieve chemotherapie wordt onderzocht (intention-to-treat analysis). Het betreft hier een vorm van een carcinoom welke ontstaat in nierbekken en/of urineleider met een slechte uitkomst en waarvan er nauwelijks goede data bekend zijn en waarnaar nog weinig onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is erg relevant om uiteindelijk te komen tot een betere behandeling van deze zeldzame tumor en voorziet in een behoefte dit ook samen met andere landen uit te voeren gezien de zeldzaamheid van de tumor.

Om het onderzoek en de werkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de EUOG te kunnen verrichten en financieren is de EUOG afhankelijk van grants en donaties uit zowel private als publieke bronnen. De EUOG heeft een ANBI registratie en heeft geen winstoogmerk.